top of page

היה שותף

אם גם אתם דוגלים בערכי ההתיישבות בארץ ישראל
 

אם גם לכם חשוב לפתח וליישב את אדמותיה של ארץ ישראל
 

אם גם אתם מעוניינים לקחת חלק בגאולת קרקעות

קרן נחלה מאפשרת שותפות אידיאולוגית-עסקית בכל הקשור לגאולת קרקעות בארץ ישראל

 

צרו עימנו קשר והיו שותפים בפיתוח ארץ ישראל
 

שם

טלפון

דואר אלקטרוני

אדם מחזיק עץ
bottom of page