top of page
נוף של הר בישראל

פעילות הקרן

הקרן מהווה גורם מהותי בעיצוב הגבולות על ידי קניה והחזקת אדמות רבות באזורים רבים בעיקר בשטחי יהודה ושומרון. פעילות הקרן מתבססת על כספי משקיעים שמאמינים בקניית שטחים כחלק מחזון ההתיישבות היהודית. פעילות זו מורכבת הן מבחינה משפטית והן מבחינה ביצועית מחמת המצב הגיאופוליטי הקיים בארץ.

 

נחלה משמשת כקרן נאמנות של יהודים מכל רחבי העולם, המאמינים בעתידה של ארץ ישראל ופועלים להפרחת כל אדמותיה.

 

הקרן עוסקת ברכישה פיתוח וניהול של מקרקעין בכל שטחי ההתיישבות בישראל בכלל וירושלים ויו"ש בפרט.

הקרן מחזיקה בשטחי מקרקעין בירושלים, קרני שומרון, חשמונאים, מעלה אדומים, אריאל, שערי תקוה, אורנית, אלקנה, , קדומים, הר אדר, אפרת ועוד.

bottom of page