top of page
הרים ויער

מי אנחנו

נחלה הקרן לגאולת אדמות ישראל עוסקת החל משנות ה-80, ברכישה פיתוח וניהול של מקרקעין בכל שטחי ההתיישבות בישראל בכלל וירושלים ויו"ש בפרט. קרן נחלה שמה לה למטרה לטפח את אהבת הארץ, לסייע בפיתוח המפעל ההתיישבותי באמצעות גאולת קרקעות.

בגלגולה הקודם נודעה בשם 'נחלת ישראל - רמה' בו נרשמה בראשית 1921 ברשם האגודות השיתופיות ותחתיו פעלה עד שנפסקה פעילותה בעקבות מלחמת העצמאות והסכם שביתת הנשק עם ירדן שהותיר את ירושלים המזרחית בשליטה ירדנית.

החל משנות ה-80 חידשו צאצאי חברי 'אגודת נחלת ישראל - רמה' את פעילות האגודה על ידי הקמת 'נחלה - גאולת קרקעות ישראל'.  פעילות הקרן כוללת מאפיינים שונים של גאולת אדמות הן על ידי רכישה מגורמים זרים שיש להם חזקה על שטחים בארץ והן על ידי השבת שטחים לבעליהן המקוריים

bottom of page